Česká asociace technických plynů, Praha 9, bezpečnost práce

Pokud se zajímáte o ochranu životního prostředí v souvislosti s výrobní a další činností týkající se technických plynů, obraťte se na naši pražskou firmu.

Ochrana životního prostředí, Praha 9, předpisy, normy, směrnice

Naše asociace z Prahy 9 se zabývá podporou bezpečnosti a ochrany životního prostředí v souvislosti s výrobou, úpravou, skladováním, distribucí, přepravou, používáním a zneškodňováním technických plynů.

Realizujeme poradenské služby, vzdělávací kurzy a semináře, sdílení informací o bezpečnostních událostech včetně jejich rozboru. Podílíme se na tvorbě norem, předpisů a směrnic v dané oblasti.

Kontaktujte nás na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu.

Základní informace